Regeneracja boiska piłkarskiego

Regeneracji boiska – na początek analiza gleby

Na początku zanim zaczniemy pielęgnować murawę należy określić skład chemiczny gleby na której trawnik został założony. Regeneracja boiska piłkarskiego rozpoczyna się od analizy gleby, która umożliwia określenie jej potencjału, a co za tym idzie pozwoli przygotować plan zabiegów agrotechnicznych mających na celu poprawę odporności trawy na choroby oraz wzmocnić jej wytrzymałość na duże obciążenia.

Zagrabianie

Zgrzebło ma zadanie w sposób szybki, agresywny i wydajny, usunąć filc trawnikowy oraz obumarłe i nierozłożone źdźbła pozostające w trawniku. Zaleganie tych elementów utrudnia dostęp do gleby wody, nawozu czy powietrza. Regeneracja boiska zaczyna się od tej czynności pielęgnacyjnej. Regularne używanie zgrzebła poprawia warunki do utrzymania zdrowej i odpornej na choroby nawierzchni płyty boiska.

Zgrzebło terra rake

Piaskowanie boiska

Piaskowanie jest najpopularniejszym zabiegiem wykonywanym na powierzchniach trawiastych. Dlatego też zabieg wykonywany jest w celu wyrównywania powierzchni gry na boiskach sportowych i greenach na polach golfowych, wymiany podłoża po aeracji drążonej oraz stworzenia naturalnego drenażu w podłożu po wertykulacji i skaryfikacji.
Piaskowanie polepsza charakterystykę gleby i jej parametry fizykochemiczne. Regeneracja boiska następuje dużo szybciej. Modyfikuje również stosunek powietrzno wodny podłoża. Piaskowanie należy łączyć z zabiegami: aeracji i skaryfikacji co znacząco podnosi skuteczność wymienionych zabiegów.

Piaskowanie boiska

Wertykulacja

Jest to zabieg pionowego nacinania trawy z częściowym nacinaniem filcu mający na celu zmniejszenie jego grubości bez naruszania gleby. Celem tej czynności jest wygrabienie trawy, usunięcie obumarłych resztek roślin i pędów, przecięcie korzeni, stymulując ich krzewienie. Filc tworzy się z obumarłych liści i ściętej trawy. Kiedy filc osiągnie określoną grubość uniemożliwia, szczególnie gdy jest wilgotny, wymianę powietrza w glebie i zmniejsza przyswajanie nawozów i wody. Efektem tego są procesy gnilne w wierzchniej warstwie trawnika, przez co trawa zaczyna obumierać. Wertykulacja sprawia, że regeneracja boiska przebiega znacznie szybciej, ponieważ ułatwiony zostaje dostęp powietrza i wody do darni. Kolejnym efektem jest wrastanie korzeni w filc, ponieważ znajdują tam wodę i pożywienie. Skutkiem tego jest postępujące płaskie ukorzenianie trawnik przez co traci on wytrzymałość na koszenie. Jeżeli filc osiągnie grubość ok. 5 mm, należy go usunąć zabiegiem wertykulacji.

Zabiegi te należy wykonywać wczesną wiosną, jesienią oraz w miarę konieczności.

Skaryfikacja

Zabieg podobny do wertykulacji z tym, że wykonywany na większą głębokość z penetracją filcu, a nawet gleby. W sytuacji gdy skaryfikacja wykonywana jest na głębokość ponad 3 cm pełni także funkcję aeracji polegającą na rozluźnieniu górnej warstwy podłoża i poprawieniu warunków powietrznych.

Pionowe nacięcia darni mają na celu wzmocnienie systemu korzeniowego, usunięcie filcu i napowietrzenie gleby.  Zabieg zalecany do wykonywania w czasie sezonu wegetacyjnego w przerwie między rozgrywkami lub w miarę potrzeb.

Więcej informacji na temat wertykulacji i skaryfikacji

wertykulacja

Aeracja – intensywna regeneracja boiska

To zabieg mający na celu poprawę stosunków powietrze – woda – gleba w profilu glebowym. Działa na zasadzie wykonania otworów modyfikujących istniejący układ glebowy. Działanie ma na celu rozluźnienie i zwiększenie porowatości profilu glebowego, tzw. dekompaktacje.

Wyróżniamy następujące zabiegi aeracji:
Aeracja pasywna – narzędzie wykonujące aerację jest najczęściej zaczepiane za nośnikiem (wał wyposażony w ostrza w kształcie gwiazdy, wał wyposażony w bolce pełne, wał wyposażony w bolce typu core),
Aeracja aktywna – narzędzie wykonujące aerację jest najczęściej zaczepiane za nośnikiem. Posiada dodatkowy napęd elementów roboczych przekazany z wałka WOM (aeracja typu Vertidrain – pełnymi bolcami, aeracja typu Verticore – pustymi bolcami tak zwany wykorek, aeracja liniowa.

Więcej informacji na temat aeracji trawnika znajdą Państwo tutaj.

Aeracja

Szczotkowanie

Działanie ma na celu przeczesanie zagniecionej trawy, wyrównanie boiska, usunięcie obumarłych części roślin oraz zanieczyszczeń z płyty boiska. Szczotkowanie jest czynnością konieczną po piaskowaniu czy aplikacji innych materiałów mających na celu modyfikację podłoża.

Częstotliwość – w miarę potrzeb średnio raz w miesiącu.

szczotkowanie boiska

Nawożenie

Właściwie zaplanowane nawożenie jest koniecznym warunkiem uzyskania trawnika o idealnych parametrach. Prawidłowe nawożenie powinno pokrywać zapotrzebowanie trawy na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. 

Opryski

Opryski zapewniają ochronę przed chorobami i chwastami. Wykonujemy zabiegi indywidualnie dobranymi pod dany trawnik, profesjonalnymi herbicydami i fungicydami.
Nasza usługa odchwaszczania zapewnia:

 • usuwanie chwastów jedno- i wieloletnich z trawnika
 • indywidualny dobór preparatów w zależności od stopnia i rodzaju zachwaszczenia
 • zabiegi wykonywane są specjalnie przystosowanym, profesjonalnym sprzętem,
 • dotarcie do miejsc trudno dostępnych dla opryskiwaczy ciągnikowych,
 • wykonujemy także odgrzybianie nawierzchni trawiastych.

Należy pamiętać o jak najszybszym usuwaniu roślinności konkurencyjnej na murawie boiska jak i w bezpośrednim jej sąsiedztwie. 
Oprysk dobrze jest wykonywać prewencyjnie dwa razy w sezonie (kwiecień-maj, lipiec).

Wymiana nawierzchni

Fragmenty boiska, które są poddane zwiększonym obciążeniom na przykład pola bramkowe, pola karne często wymagają wymiany nawierzchni.

Firma nasza oferuje:

Układanie na boisku trawy z rolki, w tym:

 • wymiana uszkodzonej murawy w polach bramkowych,
 • wymiana uszkodzonej murawy w polach karnych,

Zakres prac obejmuje:

 • w pierwszej kolejności usuniecie starej darni,
 • przygotowanie podłoża pod nową trawę,
 • następnie ułożenie nowej darni,
 • nawożenie startowe,

Dlatego też zapewniamy trawę oraz nawozy, a także użycie odpowiedniego sprzętu do wymiany uszkodzonej darni.

Finał regeneracji boiska – Dosiew wgłębny trawy

Dosiew wgłębny (szczelinowy) wykonujemy, gdy jakość istniejącej murawy znacznie odbiega od pożądanych parametrów. Zabieg ma na celu również zmianę składu botanicznego murawy na jednorodny lub bardziej dopasowany do naszych warunków klimatycznych. Zabieg dosiewania zazwyczaj łączymy jest z zabiegami skaryfikacji, aeracji, piaskowania i nawożenia. Warto przy tym zabiegu użyć preparatów z grupy regulatorów wzrostu, które ograniczą na pewien okres wzrost wegetatywny tak zwanej starej trawy, a co za tym idzie znacząco pomogą w rozwoju nowych siewek. Dosiew sugerujemy przeprowadzić minimum raz w sezonie, a w okresie rozgrywek co miesiąc w celu uzupełnienia ubytków.

Regeneracja boiska

Zapraszamy do kontaktu w celu indywidualnej wyceny regeneracji boiska.

Wykonujemy również systemy automatycznego nawadniania boisk sportowych.

Nawadnianie boiska