Projektowanie ogrodów

Projektowanie ogrodów to niekończący się proces odkrywania. Dobre zagospodarowanie terenu powinno odzwierciedlać duszę właściciela, przewidywać rozwój potrzeb inwestora i być atrakcyjne o każdej porze roku. Przy projektowaniu ogrodów staramy się maksymalnie wykorzystać istniejącą szatę roślinną. Kształtem i formą ogrodu nawiązujemy do fizjonomii otaczającego krajobrazu, dzięki czemu tworzymy atrakcyjną i spójną przestrzeń. Projekt ogrodu to nie tylko zestawienie roślin, ale też kompleksowe, funkcjonalne zagospodarowanie terenu.

Projektowanie ogrodów składa się z dwóch etapów:

1. Zarys koncecyjny:

 • Wizja w terenie

– Inwentaryzacja stanu istniejącego
– Dokumentacja fotograficzna

 • Przygotowanie co najmniej dwóch kolorowych koncepcji zagospodarowania ogrodu z uwzględnieniem ukształtowania terenu, rozmieszczenia roślinności istniejącej, projektowanej i  elementów małej architektury. W zależności od wielkości działki wykonujemy rozwinięcia projektowe tj.

– rzut z góry
– widok z lotu ptaka
 wizualizacje

 • Projekt koncepcyjny przygotowujemy w programach komputerowych lub wykorzystując rysunek odręczny. Na spotkaniu z klientem ustalamy ostateczną wersję koncepcji, zazwyczaj w formie poprawionego rzutu z góry.
 • Na podstawie projektu koncepcyjnego sporządzamy wstępną kalkulację wykonania ogrodu (w postaci kosztorysu wstępnego)

2. Plan wykonawczy (według indywidualnego zlecenia)

Projekt podstawowy
 • Projekt techniczny nasadzeń wraz z zestawieniem ilościowym
 • Plan rozmieszczenia punktów oświetleniowych. W zależności od klienta
  dodatkowy dobór opraw
 • Projekt nawierzchni wraz z wymiarami i wykazem zastosowanych materiałów
 • Opis projektu wraz z wytycznymi pielęgnacji do wybranych gatunków roślin
 • Projekt systemu nawadniającego
 • Kosztorysy wykonawcze
Projekt rozszerzonyProjekt wykonawczy małej architektury krajobrazu:

 

 • Murki oporowe
 • Grille, kominki
 • Ławki i inne meble ogrodowe
 • Altany, pergole, trejaże, konstrukcje drewniane
 • Ogrodzenia
 • Stawy, kaskady, drobne elementy wodne
 • Zielone dachy, ogrody wertykalne

„Dobrze projektować, to przewidywać!”

Projektowanie ogrodów