Projekt ogrodu przydomowego kiedy warto zamówić ?


Projekt ogrodu warto zamówić już na etapie projektu domu, bądź w momencie gdy jest on już realizowany. Dlaczego? O tym poniżej…

Projekt ogrodu

Niestety o urządzeniu ogrodu zazwyczaj myślimy w najtrudniejszej sytuacji finansowej, a więc kiedy budynek już stoi, jest częściowo wykończony i można się do niego wprowadzić. Jednak do całkowitego wykończenia jest jeszcze długa droga, a więc szukamy oszczędności. Często więc podejmujemy decyzję o doraźnym i tymczasowym rozwiązaniu, a więc aranżujemy działkę sami pomijając zaprojektowanie ogrodu. Niestety po latach często okazuje się, że koniecznie są poprawki, które wymagają kolejnych wkładów finansowych. Tracimy przy tym cenny czas, który moglibyśmy poświęcić na prawidłowy wzrost roślin. Sadzimy je w przypadkowych i konfliktowych miejscach. Po czasie, gdy urosną rośliny okazuje się, że utrudniają dalsze zagospodarowanie ogrodu i są zbyt gęsto posadzone, przez co ich pokrój traci na atrakcyjności i ulega licznym deformacjom. Warto się nad tym głębiej zastanowić, aby zapobiec podobnym działaniom… Wyjaśniamy!

Jakie są korzyści z projektowania ogrodu na etapie budowy domu? Oto przykłady!

Pieniądze wydane na projekt ogrodu w początkowej fazie budowy mogą się nam wielokrotnie zwrócić, ponieważ unikniemy niepotrzebnych działań i zapobiegniemy późniejszym poprawkom, czyli dodatkowym kosztom.

– INSTALACJE – Przed rozpoczęciem prac w ogrodzie powinno pomyśleć się o zaprojektowaniu ujęcia wody, potrzebnego do założenia automatycznego systemu nawadniania oraz rozprowadzeniu kabli do oświetlenia ogrodu. Często pochopnie wybudowany podjazd uniemożliwia doprowadzenie kabli do oświetlenia lub rur nawadniających. Wówczas trzeba go rozbierać lub przeprowadzać instalacje okrężną drogą, co oznacza dodatkowy koszt dla właściciela. Zdarza się także, że źle zaplanowana instalacja elektryczna powoduje, iż wszystkie lampy muszą być uruchamiane jednym włącznikiem, co uniemożliwia tworzenie nastroju w ogrodzie i jest nieekonomiczne.

– ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE – Na etapie budowy najlepiej ustalić kształt tarasu, schodów, podjazdu i wejść do domu, wygląd ogrodzenia oraz rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych. Gdy dom jest już ukończony, rodzaj i kolor materiałów użytych na taras, schody i ogrodzenie ogranicza wybór i kolorystykę materiałów do budowy elementów małej architektury, a także kolorystykę roślin.

– ZIEMIA – Projekt ogrodu gotowy już na początku budowy pozwala oszacować ilość potrzebnej ziemi, którą można sukcesywnie kupować, korzystając z nadarzających się okazji. Można także tak zaprojektować ogród, by maksymalnie wykorzystać ziemię z wykopów pod fundamenty, co zaoszczędzi kosztów związanych z jej wywózką.

– ROŚLINY – Na podstawie projektu możemy posadzić rośliny we właściwym miejscu już w czasie budowy albo jeszcze przed jej rozpoczęciem (jeśli nie kolidują z budową). Dotyczy to zwłaszcza drzew i niektórych krzewów, które rosną wolno, a często tylko duże dają komfort wypoczynku w cieniu lub odosobnieniu od nieatrakcyjnego otoczenia. Sadząc rośliny zgodnie z planem, zapobiegamy konieczności ich późniejszego przesadzania czy usuwania, jeżeli zostały posadzone zbyt gęsto. A więc zyskujemy przy tym cenny czas i pieniądze!

Projektowanie ogrodów

Jako firma, przy projektowaniu ogrodów staramy się maksymalnie wykorzystywać istniejącą szatę roślinną. Kształtem i formą ogrodu nawiązujemy do fizjonomii otaczającego krajobrazu, dzięki czemu tworzymy atrakcyjną i spójną przestrzeń. Projekt ogrodu to nie tylko zestawienie roślin, ale też kompleksowe, funkcjonalne zagospodarowanie terenu. Tworząc ogród odzwierciedlamy duszę właścicieli, uwzględniamy ich potrzeby i tworzymy przestrzeń atrakcyjną o każdej porze roku dopasowaną do możliwości finansowych klienta.