Zakładanie trawnika – przygotowanie podłoża i wysiew nowego trawnika


Zakładanie trawnika

 

Przygotowanie podłoża

Jak siac trawnikPierwszą czynnością, jaką powinno się wykonać przy zakładaniu nowego trawnika jest oczyszczenie terenu. Jeżeli jest to trawnik przy nowo budowanym domu zazwyczaj teren wokół domu pełen jest pozostałości po budowie. Należy oczyścić ziemię, z wszelkiego rodzaju nieczystości, jak kamienie, gruz, styropian, konary drzew i inne tego typu śmieci. Jeżeli zakładanie trawnika chcemy zrobić na już istniejącym najlepiej jest usunąć całkowicie starą darń. Kolejnym krokiem jest spulchnienie gleby, można po prostu przekopać teren lub wykorzystać do tego maszyny jak na przykład glebogryzarkę. Następnie należy usunąć wszystkie chwasty oraz wyrównać teren. Należy przygotować różnorodnie ­powierzchnię zasiewów w zależności od celu zastosowania trawnika. Grunt powinien być dobrze osad­zony lub ugnieciony, mieć stabilną struktur i wykazywać wartość pH pomiędzy 5,5-6,5. Rodzaj podłoża, zawartość składni­ków pokarmowych i przepuszczalność wody muszą być dopasowane do funkcji trawnika. Warstwa nośna murawy powinna być stabilna poprzez zbicie się roli i osiadanie, ale także prze­puszczać wodę przy dobrej zdolności jej magazynowania.

Wysiew

Wysiew powinien mieć miejsce w miesiącach obfitujących w opady i od­powiednia ilość światła od kwietnia do połowy września. Optymalny okres na wysiew trawnika to kwiecień-maj oraz sierpień-wrzesień. Trawy tworzące darń mają swą optymalną temperaturę kiełkowania pomiędzy 16°C do 21°C, minimalna temperatura 8°C. Wyjątek stanowi tu życica i tymotka. Te kiełkują również przy temperaturze gleby poniżej 8 °C, co musi zostać uwzględnione przy wczesnych lub późnych terminach wysiewu. Trawnik zasiany późną jesienią narażony jest na przemarznięcie. Przed siewem dobrze jest zruszyć wierzchnią warstwę gleby na głębokość 2-3 cm. Najlepiej siać trawę na lekko zwilżoną glebę. Czynność tą można wykonać ręcznie, lecz jeśli nie mamy w tym doświadczenia lepiej wykorzystać siewnik stosując metodę krzyżową.

Po wysianiu należy przykryć nasiona cienką 0,5-1 cm warstwą ziemi używając do tego grabi lub lekkiego wału. W przypadku wystąpienia obfitych opadów istnieje ryzyko wypłukania nasion, przez co w niektórych miejscach konieczne będzie powtórzenie wysiewu. Należy pamiętać, że poszczególne gatunki traw mają różny okres wschodu, dlatego też okres pełnego zazielenienia trawnika może potrwać nawet około miesiąca.

 

Gatunek Przeciętny okres czasu 
od siewu do wschodu
Lolium perenne 7-15
Phleum pratense 7-16
Phleum bertolonii 8-17
Cynosurus cristatus 9-18
Festuca rubra 10-18
Festuca ovina 11-19
Agrostis spec. 12-20
Poa pratensis 14-24

 

Zakładanie trawnika

 

Ilość wysiewu wynosi w zależności od mieszanki 25.000-50.000 ziaren na m2 powierzchni zasiewu.

Susza opóźnia wschodzenie mate­riału siewnego, dlatego też należy re­gularnie podlewać. Najlepszym rozwiązaniem jest automatyczne nawadnianie. Jeżeli podłoże po wysiewie było raz wilgotne, wówczas powierzchnia musi w kolejnych 2-3 tygodniach być stale utrzymywana w wilgoci, aby zapobiec wysuszeniu młodych wschodów. Wschodzące młode trawy mogą zostać po raz pierwszy skoszone przy wysokości około 50-70 mm. W przypadku po­wolnego rozwoju roślin trawiastych w początkowym okresie, na przykład mieszanki bez życicy, koniecznym będzie ewentualnie wykaszanie szybko kiełkujących i wysoko rosnących chwastów, aby młody wy­siew nie został zagłuszony.

Rada:

W ciągu dnia należy podlewać trawnik wielokrotnie przez ok. 5-10 min. tak, aby górna warstwa podłoża nie wyschła.