Piaskowanie trawnika

Piaskowanie boiska tak zwany „top dressing” to rozsypywanie cienkiej warstwy czystego piasku o odpowiedniej gradacji lub piasku zmieszanego z torfem lub innymi dodatkami na powierzchni murawy. Dobór mieszanki uzależniony jest od typu podłoża i celu jaki chcemy osiągnąć. Zabieg piaskowania ma na celu wyrównanie powierzchni, polepszenie składu gleby lub nawet wymianę podłoża pod darnią.

Piaskowanie boiska – korzyści

Top dressing wpływa korzystnie na rozwój strefy korzeniowej murawy. 

Zalety piaskowania trawnika:

  • wyrównanie powierzchni
  • zwiększenie przyswajania wody
  • poprawa elastyczności gleby
  • polepszenie warunków glebowych do rozwoju korzeni
  • zmiana składu glebowego

Piaskowanie boiska

 

Piaskowanie trawnika należy wykonywać przy użyciu odpowiedniego sprzętu równomiernie rozprowadzającego piasek po całej powierzchni trawnika. Najlepsze efekty zabieg piaskowania daje w połączeniu z aeracją lub wertykulacją. Dzięki tym zabiegom piasek łatwiej wnika w głąb gleby i polepsza warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Następnie po piaskowaniu należy wykonać szczotkowanie dzięki któremu piasek zostanie zaczesany w przestrzenie powstałe po aeracji czy wertykulacji. 

Na glebach gliniastych piaskowanie trawnika zwiększa przepuszczalność wody, absorbcję powietrza oraz składników pokarmowych. Do piasku można również domieszać inne bardziej żyzne mieszanki ziemi co w efekcie końcowym znacząco poprawi jakość podłoża trawnika. Wszystkie te czynniki wpływają na lepszy rozwój korzeni i liści trawy.

Piaskowanie trawnika

Top dressing trawnika pomaga również w przypadku siewu i dosiewu. Dzięki przykryciu nasion trawy cienką warstwą piasku mają one lepsze warunki do rozwoju i wzrostu. Pozostając pod przykryciem mają większą szansę na wzrost oraz szybki i zdrowy rozwój.

Piaskarka Turfco

Zabieg piaskowania trawnika możemy wykonywać w zasadzie przez cały rok, nie ma konkretnych wymagań co do jego terminu. Najlepsze efekty osiąga się wykonując piaskowanie przynajmniej raz w roku.