GABIONY – Czym są, jakie są jego zalety, cena i przeznaczenie?

Gabiony w ogrodzie   GABION jest to prostopadłościenny element budowlany wzmacniający skarpę, nasyp ziemny, bądź brzeg rzeki. Buduje system fasad, modeluje linie brzegowe, a także chroni przed hałasem i wpływa na pozytywny odbiór krajobrazu. Gabiony skonstruowane są z punktowo spajanych krat, które wypełnione są kamieniami, bądź żwirem. Możliwości wypełniania koszy kamiennych są najróżniejsze. Zaczynając od granitu, piaskowca, szarogłazu, skały wapiennej, […]