GABIONY – Czym są, jakie są jego zalety, cena i przeznaczenie?


Gabiony w ogrodzie

 

GabionyGABION jest to prostopadłościenny element budowlany wzmacniający skarpęnasyp ziemny, bądź brzeg rzeki. Buduje system fasad, modeluje linie brzegowe, a także chroni przed hałasem i wpływa na pozytywny odbiór krajobrazu. Gabiony skonstruowane są z punktowo spajanych krat, które wypełnione są kamieniami, bądź żwirem. Możliwości wypełniania koszy kamiennych są najróżniejsze. Zaczynając od granitu, piaskowca, szarogłazu, skały wapiennej, a skończywszy na otoczakach, klinkierze i drewnie. Ważne jest jednak, aby przy wyborze odpowiedniego materiału zwrócić uwagę na odporność czynników zewnętrznych, takich jak woda, wiatr czy temperatura. Najczęściej spotykana ziarnistość wypełnienia leży w granicach 100 – 250 mm. Stanowią nowe, oryginalne i innowacyjne rozwiązanie jako element architektoniczny w ogrodach i krajobrazie.

Zalety Gabionów:

 • przepuszczalność – nie powodują retencji wody za budowlą,
 • elastyczność – odkształcenia i osiadanie nie powodują spękań czy dezintegracji konstrukcji,
 • pochłanianie hałasu – gabiony są stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
 • trwałość – odporność na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe,
 • łatwość montażu – nie wymagają rozbudowanego placu budowy,
 • są estetyczne architektonicznie i krajobrazowo – przyśpieszają rozwój roślinności.

Szczególnie przydatne są na stromych zboczach o znacznej erozji powierzchniowej.

Gabiony w ogrodzie

Zastosowanie Gabionów:

 • podłużne opaski brzegowe cieków,
 • progi, stopnie i przegrody wodne,
 • zabezpieczenie przeciwerozyjne,
 • zabezpieczenie nasypów, skarp,
 • mury oporowe, ogrodzenia,
 • mała architektura np. donice, ławki, kosze na śmieci,
 • konstrukcje podpór (np. mostowych),
 • mola, pirsy, nabrzeża, itp.
 • wykonywanie murów oporowych i stabilizacji stromych skarp,
 • ekrany akustyczne.

Gabiony2

Koszty związane z budową gabionów są silnie uzależnione od ich wyposażenia i konfiguracji zagospodarowania. Średni koszt 1 m ³ gabionów, obejmujący ich budowę i zagospodarowanie to 280- 740 PLN.

Ogrodzenia z gabionow